Bosch Exclusiv SilencePlus handleiding (Nederlands (2024)

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch Exclusiv SilencePlus. Deze handleiding valt onder de categorie vaatwassers en is door 40 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands.Heeft u een vraag over de Bosch Exclusiv SilencePlus of heeft u hulp nodig?Stel hier je vraag

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Bosch Exclusiv SilencePlus.

Wat doe ik aan een stinkende vaatwasser?

Bij een stinkende vaatwassers kunt u de volgende stappen ondernemen: - Reinig de filters - Reinig de sproeiarmen - Reinig de deurrubbers - Draai een heet wasprogramma - Draai een lege machine met een vaatwasmachinereiniger

Moet je de vaat voorspoelen?

Het is af te raden om vuile vaat af te spoelen voordat deze in de vaatwasser wordt geplaatst. Voor de levensduur van de machine is het beter om alles vuil in de vaatwasmachine te plaatsen. Het vet op de vuile vaat is de smering voor de pomp in de machine.

Hoeveel vaatwasmiddel moet ik gebruiken?

De gemiddelde hoeveelheid die wordt gebruikt is zo'n 25 gram vaatwasmiddel. Het is aan te raden om het advies op de verpakking te volgen.

Hoe vul ik onthardingszout bij mijn vaatwasser?

Elke vaatwasser heeft een apart compartiment voor onthardingszout. Door aan de knop van het compartiment te draaien gaat deze open. Vervolgens kan met een trechter het onthardingszout in het compartiment worden gegoten.

Wat is het gewicht van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een gewicht van 35000 g.

Welke certificeringen heeft de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De Bosch Exclusiv SilencePlus heeft de volgende certificeringen: CE, VDE.

Wat is de hoogte van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een hoogte van 815 mm.

Wat is de breedte van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een breedte van 598 mm.

Wat is de diepte van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een diepte van 550 mm.

Waarom gaat mijn vaatwasser niet aan?

Controleer of de vaatwasser goed is aangesloten op een functionerend stopcontact en of de zekering niet is doorgeslagen. Zorg er ook voor dat de deur volledig gesloten is, anders zal de vaatwasser niet starten.

Waarom vult mijn vaatwasser zich niet met water?

Controleer of de watertoevoerklep volledig open is. Controleer daarnaast of de waterinlaatslang niet geknikt of verstopt is. Als het probleem aanhoudt, kan dit duiden op een probleem met de waterinlaatklep of een interne verstopping, waardoor professionele hulp nodig is.

Waarom reinigt mijn vaatwasser de vaat niet goed?

Zorg ervoor dat de vaat correct wordt geladen, vermijd overbelasting en zorg ervoor dat ze de sproeiarmen niet blokkeren. Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien en niet verstopt zijn met vuil. Gebruik ook een passende hoeveelheid vaatwasmiddel en selecteer een geschikt wasprogramma voor de belading. Voorweken van sterk vervuilde vaat is niet nodig met moderne vaatwassers.

Waarom maakt mijn vaatwasser luide geluiden tijdens het gebruik?

Controleer de vaatwasser op eventuele losse voorwerpen, zoals bestek of kleine objecten, die kunnen rammelen of het geluid kunnen veroorzaken. Onderzoek de sproeiarmen, filters en afvoerpomp op eventuele verstoppingen of schade. Als het probleem aanhoudt, kan dit duiden op een defecte motor of andere interne component, die professionele aandacht vereist.

Waarom wordt mijn vaatwasser niet goed afgevoerd?

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, verstopt of geknikt is. Controleer de gootsteenafvoer om te bevestigen dat deze vrij is en geen terugstroming veroorzaakt in de vaatwasser. Maak de filters en eventuele voedselresten in het pompgedeelte schoon. Als het probleem aanhoudt, kan dit duiden op een defecte afvoerpomp of een verstopping verderop in het afvoersysteem, waarvoor professionele interventie nodig is.

Heeft de Bosch Exclusiv SilencePlus een ingebouwd display?

Ja, de Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een ingebouwd display. Dit betekent dat gebruikers gemakkelijk de instellingen en voortgang van hun vaatwasser kunnen zien en bedienen.

Heeft de Bosch Exclusiv SilencePlus een kinderslotfunctie?

Ja, de Bosch Exclusiv SilencePlus heeft een kinderslot functie. Dit zorgt ervoor dat kinderen per ongeluk de vaatwasser instellingen niet kunnen verstoren, wat zorgt voor extra veiligheid en gemoedsrust voor gebruikers met jonge kinderen.

Hoeveel couverts kan de Bosch Exclusiv SilencePlus accommoderen?

De Bosch Exclusiv SilencePlus kan 12 couverts herbergen. Dit is een behoorlijke capaciteit voor een vaatwasser, waardoor het geschikt is voor kleine tot middelgrote huishoudens.

Wat is het geluidsniveau van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

Het geluidsniveau van de Bosch Exclusiv SilencePlus is 46 dB. Dit wordt beschouwd als een stille vaatwasser, die minimale verstoring en geluid in het huishouden tijdens gebruik garandeert.

Hoe lang is de cyclusduur van de Bosch Exclusiv SilencePlus?

De cyclusduur van de Bosch Exclusiv SilencePlus is 195 minuten. Hoewel dit langer lijkt in vergelijking met sommige andere vaatwassers, is het belangrijk op te merken dat dit kan leiden tot een grondiger reiniging en betere resultaten voor sterk vervuilde vaat.

Is de handleiding van de Bosch Exclusiv SilencePlus in het Nederlands beschikbaar?

Ja, de handleiding van de Bosch Exclusiv SilencePlus is beschikbaar in het Nederlands.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Bosch Exclusiv SilencePlus handleiding (Nederlands (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5629

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.